Beuningen

Bedrijven in Beuningen

Webwinkel starten


Algemene voorwaarden:

Artikel 1
Op de betrekkingen tussen de beheerder van een startpagina bij
regio-bedrijven.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.
Artikel 2
De beheerder van een startpagina bij regio-bedrijven.nl dient zich aan de
regels en algemene voorwaarden te houden.

regio-bedrijven.nl behoudt zich het recht om aanvullende regels op te
stellen die bekend worden gemaakt via een
evt nieuwsbrief van regio-bedrijven.nl. regio-bedrijven.nl zal uitsluitend
in uitzonderlijke situaties gebruik maken van deze bevoegdheid.
Artikel 3
De beheerder van een startpagina bij regio-bedrijven.nl heeft het recht om
met inachtneming van de regels en algemene voorwaarden de startpagina
naar
eigen inzicht te beheren, promoten en exploiteren. Een startpagina blijft
echter eigendom van regio-bedrijven.nl.
Artikel 4
Na registratie van een startpagina op regio-bedrijven.nl zal de beheerder
van de startpagina maximaal een keer per maand de nieuwsbrief van
regio-bedrijven.nl ontvangen. (dit is nog niet van toepassing)
Artikel 5
regio-bedrijven.nl heeft het recht zonder opgaaf van redenen een
startpagina zelf te bewerken of te verwijderen. regio-bedrijven.nl zal
deze sanctie echter
nooit toepassen als de startpagina aan de regels en algemene voorwaarden
voldoet. 
Artikel 6
De beheerder van een startpagina bij regio-bedrijven.nl dient de pagina
binnen 1 maand na aanmelding volgens de regels en algemene voorwaarden
online te
zetten. regio-bedrijven.nl heeft het recht om de gereserveerde naam na
deze termijn weer vrij te geven.
Artikel 7
Een startpagina bij regio-bedrijven.nl dient minimaal 24 linken te
bevatten.
Artikel 8
Opgeslagen pagina's met minder dan 24 linken worden na 30 dagen
automatch verwijderd.
Artikel 9
De beheerder mag een onbeperkt aantal pagina's aanmaken. Het is echter
niet toegestaan om dezelfde inhoud op verschillende pagina's te
plaatsen. Vrijwel identieke pagina?s zullen worden verwijderd. 
Artikel 10
Op regio-bedrijven.nl mag de beheerder zoveel commerciele linken plaatsen
als het partnerprogramma zelf toestaat. Let op: voor google adsense,
geldt
maximaal 2 adsense blokken.
Artikel 11
De beheerder van een startpagina is altijd zelf verantwoordelijk voor de
inhoud van de betreffende pagina. regio-bedrijven.nl draagt hier geen
enkele
verantwoordelijkheid voor.
Artikel 12
Bij regio-bedrijven.nl zijn 18+ paginas niet toegestaan
Artikel 13
De beheerder zal op de startpagina geen link plaatsen die inbreuk maakt op
de rechten van derden of die in strijd is met de Nederlandse wet en
regelgeving. Hieronder volgt een opsomming van onderwerpen die in ieder
geval verboden zijn. Het is ook verboden om linken te plaatsen naar
sites met onderstaande onderwerpen. racistische of discriminerende
onderwerpen illegale mp3/torrent serials cracks
Artikel 14
Het versturen van SPAM als beheerder van een startpagina van
regio-bedrijven.nl is verboden.
Artikel 15
De persoonsgegevens (waaronder de emailadres) die door de beheerder van
een startpagina worden verstrekt zullen nooit aan derden worden
doorgegeven, tenzij regio-bedrijven.nl daartoe wettelijk verplicht
wordt.
Artikel 16
Voor het aanvragen van een eigen startpagina bij regio-bedrijven.nl dient
u contact op te nemen.